สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.)

ขั้นตอนการร้องเรียน

1.ลงทะเบียน

คลิกลงทะเบียนปุ่มด้านบนซ้ายของหน้าจอ

ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกลงทะเบียน

ยืนยันตัวตนผ่านอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ ระบบจะแจ้งเตือนพร้อมหน้าต่างเข้าสู่ระบบ

2.เข้าสู่ระบบ

คลิกเข้าระบบปุ่มด้านบนซ้ายของหน้าจอ

ป้อนชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ที่ได้ลงทะเบียนไว้

3.ร้องเรียน

คลิกเมนูร้องเรียน

ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนข้อมูลผู้ร้อง คำร้องเรียน และหน่วยงาน/ผู้ที่ถูกร้องเรียน แล้วคลิกปุ่มส่งคำร้อง

ระบบจะแจ้งผลการส่งคำร้องที่หน้าจอและอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้

เลือกไฟล์หรือเอกสารแนบ (ถ้ามี)

 

4.ติดตามเรื่องร้องเรียน

คลิกเมนูติดตามเรื่องร้องเรียน

ท่านสามารถติดตามผลดำเนินการได้

ท่านสามารถส่งข้อมูลหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมได้โดยคลิกที่ช่อง "ส่งข้อมูลเพิ่มเติม"

ท่านสามารถแจ้งต่อผู้ตรวจแผ่นดิน กรณีที่ท่านได้ยื่นคำร้องต่อหน่วยงานอื่น